Generelle betingelser

AFTALE- & REJSEBETINGELSER

Når du køber en rejse hos Mountaineers Travel (i det følgende Mountaineers) gælder følgende aftale- og rejsebetingelser. Disse betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i programmer, tilbud, rejseplaner og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem dig og Mountaineers. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

REJSEN

Alle rejser er arrangeret af Mountaineers i samarbejde med lokale turarrangører, agenter, hoteller, luftfartsselskaber og andre arrangører.

TILMELDING (AFTALEN)

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Mountaineers, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er først bindende for Mountaineers, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret de pr. e-mail modtagne eller på www.mountaineers.dk oplyste vilkår for rejsen. Det forventes desuden, at kunden ved aftalens indgåelse er bekendt med klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret fra rejse til rejse. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser kan være oplyst i udenlandsk valuta. Vi oplyser altid prisen i danske kroner og gør opmærksom på, at betaling kun kan ske i danske kroner omregnet efter bankernes salgskurs på faktureringstidspunktet med et tillæg på 2 %. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden og vores ansvar i forhold til Pakkerejseloven.

BOOKING AF KUN ET PRODUKT

Køber du hos Mountaineers kun et produkt, f.eks. et hotelværelse, en fodboldbillet eller en billeje skal betaling ske omgående og kan derefter ikke refunderes eller ændres. Med køb af et produkt er du ikke omfattet af pakkerejseloven.

KUN TRANSPORT

Består rejsen kun af en transport herunder en flybillet, til dig eller flere, optræder Mountaineers kun som formidler for det eller de benyttede transport-, luftfartsselskaber. Det betyder det alene er transport-, luftfartsselskabet der er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af flyvningen. Mountaineers påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

SPECIELT OM FLYBILLETTER

Mange af Mountaineers’ kunder har en fordel af de mange billige flybillettyper, der findes på markedet. Disse billetter kan ikke, med mindre andet er anført, ændres og/eller refunderes. Mountaineers påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen. Man får som udgangspunkt ikke udleveret en fysisk flybillet eller e-ticket, men har et reservationsnummer, et såkaldt PNR-nummer, der skal medbringes ved check-in. Dette PNR-nummer fremgår af jeres rejseplan. Efter udstedelse af flybilletter og fremsendelse af rejseplan kan der forekomme tidsændringer, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afrejse- og ankomsttider, en såkaldt ”schedule change”. De på rejseplanen oplyste flytider er altid lokale tider. Kunden skal med det samme kontakte Mountaineers, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at Mountaineers får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse. Mountaineers anbefaler at man altid holder sig orienteret via www.checkmytrip.com om eventuelle ændringer af afrejse tider mv. Hoteller og vores lokale samarbejdspartnere vil ofte være behjælpelig hermed, når man opholder sig ude på en destination. Reglen er at man som rejsende må ”tåle” op til 24-timers ændring af flytidspunktet, hvis man rejser 7 dage. Hvis ændringerne betyder, at dit ophold på destinationen forkortes med en nat eller mere, så skal Mountaineers udbetale en kompensation til dig efter retningslinjer fra Pakkerejse-Ankenævnet.

LUFTFARTSSELSKABERNES ANSVAR

Luftfartsselskabet eller de deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der optræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartsselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til det enkelte luftfartsselskabs egne bestemmelser.

DEPOSITUM

Samtidig med tilmelding til en rejse betales – med mindre andet er anført på fakturaen – et depositum på 25% af rejsens samlede pris, dog minimum 2.500 kr. pr. person. Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes aldrig ved kundens ændring eller afbestilling. I tilfælde, hvor flyselskabet kræver tidlig udstedelse af flybilletten, kan depositum være højere.

BETALING

Mountaineers modtager kun betaling med bankoverførsel.

SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt ca. 8 dage før afrejsedagen.

GEBYR

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. fly, hotelophold, billeje eller andre landarrangementer forbeholder Mountaineers sig ret til at opkræve et reservations gebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. ændringer i ønsker til rejsen herunder værelser og seating samt fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder Mountaineers sig ligeledes ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

LOKALE SKATTER & AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er inkluderet i rejsens pris, og vil fremgå af jeres bekræftelse eller rejseplan. Imidlertid forekommer det i mange lande at der skal betales ankomst-/afrejse, lufthavns- hotel- eller turistskatter, som skal betales lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for være bookede og gyldige – fremgå tydeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos flyselskaber, hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager Mountaineers sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonti og kan heller ikke garantere at opholdet eller rejsen berettiger til optjening.

KUNDENS ÆNDRINGER

Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 61 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på 1.000 kr. pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Hvis et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændrings betingelser, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

FORTRYDELSESRET / KUNDENS AFBESTILLING

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Derimod gælder følgende regler om afbestilling:

Med mindre andet er anført på faktura gælder følgende:

Afbestiller kunden mere end 61 dage før afrejse opkræves 25 % af rejsens pris, dog minimum 2.500 kr. pr. person. Afbestiller kunden 61–30 dage før afrejse opkræves 50 % af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 30 dage før afrejse har kunden ikke krav på nogen tilbagebetaling. Størstedelen af de rejser vi laver er 100 % skræddersyede efter kundens behov og ønsker til prisniveau. Der kan derfor være specifikke annulleringsregler gældende som ikke er anført her.

KUNDENS FORPLIGTIGELSER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding, og da uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne, er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne samt fødselsdatoer i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Mountaineers påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre. Det er kundens eget ansvar at møde op til rette tid, jf. rejseplanen, til transporter for at kunne gennemføre den planlagte rejse. Mountaineers kan aldrig blive gjort økonomisk ansvarlig for ekstra udgifter eller erstatning, for resten af rejsens afholdelse, hvis kunden ikke møder op til det anførte tidspunkt.

HOTEL CHECK-IN /CHECK-OUT

Check‑in tid på hoteller varierer fra sted til sted, men er typisk fra kl. 15.00. Ankommer du tidligere til hotellet, kan du ikke være garanteret, at dit værelse står klart ved ankomst. Du kan altid deponere dine kufferter i receptionen og benytte hotellets faciliteter, indtil værelset er klart. På samme måde varierer check-out tid på hoteller verden over, men typisk er det mellem kl. 10.00 – 13.00. Med mindre andet er anført eller aftalt, er hotellets tidspunkter gældende.

VISUM ETC.

Det er altid den rejsendes egen pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen og fremskaffe evt. visum samt at sørge for, at passet er gældende min. 6. mdr. efter hjemkomst. Har du planer om at ændre rejseforløbet og rejselængden, kan helt andre regler være gældende. Man skal forinden bestilling af rejsen selv undersøge eventuelle visumkrav. Du har også pligt til selv at sørge for gyldigt pas og selv at søge visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab. Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Vi påtager os intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved indrejse. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten. Se mere på www.um.dk. Vi anbefaler I altid undersøger vaccinationsmuligheder hos egen læge ved rejser uden for Europa. Vi anbefaler også www.rejseklinikken.dk på Ordrupvej, 2920 Charlottenlund.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Overdragelse af rejsen til en anden person er kun muligt hvis dette kan ske uden omkostninger for Mountaineers. Der vil altid blive pålagt et ekspeditionsgebyr såfremt det er muligt at ændre navnet på rejsedeltageren.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.V.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Mountaineers ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for det relevante flyselskab, hotel, Mountaineers repræsentant eller samarbejdspartner på stedet inden for rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for kunden. Kunden skal sikre sig bevis for, at han/hun har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor Mountaineers. Manglende reklamation og bevis herfor vil medføre tab af retten til senere erstatning jf. pakkerejselovens § 26. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Mountaineers i hænde inden for rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet på  www.pakkerejsenaevnet.dk. Mountaineers er tilsluttet Rejsegarantifonden, medlems nr. 3223

BAGAGE

Mountaineers kan aldrig blive gjort erstatningspligtig for mistet eller beskadiget bagage på rejsen, herunder også mistet bagage i en transport leveret af en leverandør eller agent til Mountaineers.

ARRANGØRENS ANSVAR

Mountaineers er som teknisk arrangør i henhold til Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. www.mountaineers.dk og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Mountaineers. Mountaineers påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Mountaineers’ vidende er indgået mellem et rejsebureau eller agent og kunden, hvis rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau eller agent end Mountaineers.

ARRANGØRENS ÆNDRINGER ELLER AFLYSNINGER

Mountaineers forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Mountaineers kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Hvis Mountaineers ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Mountaineers forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger – herunder brændstofpriser – skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landingsafgifter – samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 18 % af rejsens pris, kan kunden, uden unødigt ophold skriftligt kontakte Mountaineers, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: pasnavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres og opbevares hos Mountaineers. Ansatte hos Mountaineers har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. De dataansvarlige hos Mountaineers er ejerne. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Mountaineers videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Mountaineers har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har man efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Mountaineers.

ØVRIGE BETINGELSER

Pakkerejser solgt af Mountaineers er omfattet af “Lov om pakkerejser”, herunder lovgivningen om at følge Udenrigsministeriets Rejsevejledninger. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

VÆRNETING & LOVVALG

Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Mountaineers skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

 

Vores kunder siger

En uforglemmelig team-building tur til Kullen
Som CEO vil jeg varmt anbefale Mountaineers Travel. Vores team-building tur til Kullen var en uforglemmelig dag fyldt med sjove aktiviteter som rip-boat sejlads, marsvin-spotting, rappelling og adventure-walk i fantastisk vejr og smuk natur. Medarbejder-feedbacken har været overvældende positiv. Tak til Mountaineers Travel for deres professionalisme og evne til at skabe et velarrangeret, sjovt og hyggeligt arrangement, vi alle vil huske.

Medie-bureau fra København

Claviere en sand perle
Vi har haft en fantastisk skiferie i Claviere. Det er en sand perle, og vi skal utvivlsomt tilbage her til. Tak til Mountaineers Travel for at introducere os for denne skidestination.

Philip med familie

Forelsket i Limone Piemonte

Det har været en absolut fantastisk ferie. Vi er head over heels forelskede i Limone Piemonte . Tusinde tak til Mountaineers Travel for at arrangere denne denne skiferie. Alt har været perfekt.

Signe med familie

Firmatur med unikke oplevelser i Svensk Lapland
Vi er et firma der har været afsted på rejse med Mountaineers Travel, og vi vil sige tusinde tak for en fantastisk tur til Svensk Lapland som I havde arrangeret for os. Der var et væld af spændende og unikke oplevelser, som alle var vildt begejstret for, så den bliver svært at slå om to år, når vi skal på firmatur igen – hvor vi selvfølgelig vil bruge Mountaineers travel.  Det hele var så velorganiseret og planlagt helt ud til fingerspidserne og Louise og Kasper var så nærværende hele tiden – super fed tur.

Firmagruppe på 34 personer

Varmeste anbefaling til Wengen

Tak for en helt fantastik uge 7 i Wengen. Vores familie på 5 nød den lille hygelige by og skiløbet, hvor vi alle nemt kunne finde rundt. Stemningen på hotellet var afslappet og god mad, bar og stort poolområde/spa som vi nød efter en aktiv ski-dag. Vi kan på det varmeste anbefale dette til alle!

Ditte og Peter med 3 teenagedrenge

En fantastisk skiferie i Wengen

Blot et stort tak for en fantastisk skiferie i Wengen. Vi værdsætter jeres engagement, skøn ski destination med ski in/out, pisteområde med udfordringer for alle og dejligt hotel og dejlige restauranter i bakken. Transfer fungerede perfekt. Vi er klar til næste år.

Carsten og Birgitte med teenagesøn

Workshop i Jordan
I september 2022 afholdt vi en 4-dages strategi-workshop for alle medarbejdere. Workshop blev afholdt i Jordan. Rejsen og programmet blev lavet i tæt samarbejde med rejsebureauet Mountaineers Travel. Indehaverne Kasper og Louise var kompetente, fleksible og behagelige at samarbejde med. Inden rejsen præsenterede vi mange ønsker som alle blev håndteret venligt og professionelt. Turen blev en succes og vi kan varmt anbefale at samarbejde med Mountaineers Travel.

Morten og kollegaer

 
Aktiv ferie i det skotske højland
Vi havde en skøn aktiv tur til Skotland. Det var en perfekt rute Mountaineers Travel havde lagt for os og dejligt med alle de anbefalinger vi fik med på vejen. Vi opnåede alt det vi ville på rejsen. Vi fik vandret i højlandet, fik cyklet ved Loch Ness, roet havkajak samt spist og boet mange hyggelige steder.

Carsten og Annika

Storfamilie på ski i skønne Limone Piemonte
Vi var et selskab på 20 personer, som havde den mest vidunderlige skitur til hyggelige Limone Piemonte. Kasper fra Mountaineers Travel havde planlagt turen for os og alt var i skønneste orden - både transport, hotel, skileje etc. Skiområdet er børnevenligt og byen er charmerende med hyggelige torve, butikker og restauranter. Kun varme anbefalinger her fra - vi kommer igen.

Karen og familie med tre generationer

Firmakonference i Lissabon
Virkelig godt sted - alle glade. Fantastisk tur og fantastisk by. Rigtig god tur og lækkert hotel.

Partnere i rekrutteringsfirma

Nytårsskitur til Italienske Alagna
Endnu en dejlig skiferie i de italienske alper med Mountaineers Travel. Det er nu ottende skirejse Kasper og Louise arrangerer for os, og igen var det en bragende succes. Alagna var en charmerende bjergby med fantastiske restauranter og et freeride paradis i oppe i terrænet. Vi fik ordnet alt af Mountaineers og skulle sådan set bare møde op og nyde ferien. Alt klappede fra A-Å.

Nikolaj og Signe + to teenagere

Familie skiferie i Schweiz
Vi havde en skøn uge til Wengen. Hotellet var rigtig fint, byen hyggelig og skiløbet godt. Transfer osv fungerede også upåklageligt. Hotellet har dejlig, børnevenlig pool og i det hele taget afslappet med børn. Ligger godt i forhold til at komme op i terrænet. Også fine muligheder for vandring og evt. sneskotur for bedsteforældrene, der ikke stod på ski. Nemt for børnene selv at tage ture og lære området at kende. Så vi kan sagtens se for os, at vi kommer tilbage dertil?.

David og Julie med 4 børn og bedsteforældre

Fodboldtur til Paris
Vi er lige kommet hjem efter 4 dage i skønne Paris. Sikke en oplevelse på Parc de Prince, fra ankomst til kampen. Cool hospitality med VIP indgang med champagne og shop mulighed, host der fulgte os ned til før lounge med mad og drikke, og fed mulighed for lige at gå ud på bane niveau før kampen. Og SUPER pladser og virkelig god kamp og stemning. Så TUSIND tak. Vi kommer tilbage og vil klart anbefale at rejse med Mountaineers Travel.

Morten og familie

 
Sommerferie i Norditalien
Vi var ovenud tilfredse med vores ferie til Norditalien, som vi havde booket gennem Mountaineers Travel. Det var en skræddersyet ferie med ophold ved Iseosøen og i de norditalienske bjerge. Det hele passede lige til os og var en rejse som vi ikke selv kunnet have fundet på. Udover det praktiske fik vi også gode ideer til diverse udflugter.

Familien Lerche med 2 voksne og 2 børn

Icehotel og svensk lapland
Det er en af de bedste familieferier vi har været på. Tænk hvor meget vi nåede på 3 dage. Alt var en kæmpe oplevelse, natur, oplevelser og mad! Drengene var helt høje over snescootersafarien og begge overnatninger var helt fantastiske. Den på Icehotel var virkelig anderledes og sjov, mens den anden i vildmarkscampen virkelig tog kegler - specielt da vi selv måtte hjælpe med at spænde hundene for slæderne. Og så var det en meget sjov oplevelse med samerbesøget.

Rikke og Alex med tre børn

Skiferie i skønne Wengen, CH
Vi er vel tilbage efter en god uge i Wengen! Mange tak for at arrangere - Alle nød det rigtig meget. Super fedt ski område og vi fik kørt alting i området, incl tog tur til Jungfraujoch – super oplevelse. 1000 tak og vi satte så meget pris på personlig service og alt hvad du gjorde for os.

Fam. Krog Andersen med 2 voksne og 2 børn på 14, 16

 
Athen og det græske ø-hav
Det var en kanon ferie til Agistri, som jeg vil anbefale videre. Kombinationen med direkte fly til Athen gør det til en oplagt destination, hvor man på kort tid får set det bedste af ø-livet og hovedstaden. Vi var glade for begge hoteller, I havde fundet – det var lige det, vi ønskede.

Louisa & Christian

Tre generationer på rejse i Colombia
Da vi stod foran planlægning af en rejse til Colombia med vores to mindre børn samt mine forældre, tog vi kontakt til Mountaineers Travel, som jeg havde hørt om gennem en kollega. Det er ikke før faldet mig ind at få andre til at planlægge rejser for mig, men når vi ønskede at rejse til et land som tidligere har været farligt at rejse i, var det rart med hjælp. Louise og Kasper fra Mountaineers Travel har været yderst professionelle i deres research og planlægning af turen. De har løbende informeret os og rettet til efter vores ønsker, hvilket gjorde at turen kunne nydes fuldt ud og forløb gnidningsfrit.

Kristina og Flemming med børn og forældre

To måneders familie rundrejse i Asien
Vi havde fornøjelsen af at have Louise og Kasper til at arrangere vores to måneders lange rundrejse med vores børn i Sydøst Asien. De stod for at booke alle hoteller og fly, og fordi de selv havde været de samme steder, havde de masser af gode tips til rejsen og forslag til ture.   Det var virkelig en tryghed at vi kunne læne os op ad deres mange erfaringer, og vi giver Mountaineers Travel de varmeste anbefalinger med på vejen.

Søren og Julie med deres to børn

   
Familie skiferie i Dolomitterne
Turen var fantastisk - velorganiseret og planlagt ligesom vi ønskede det og destinationen levede op til vores forventninger og lidt til…. Alt ialt en kanon tur et skønt sted som vi varmt kan anbefale.

Magnus og familie

 
På ski i Østrig
Vi brugte Mountaineers Travel/Kasper til vores årlige firmatur og endnu engang spillede det maks. Vi satte os ned og talte om vores ønsker og derfra fandt Kasper frem til 3 dages ski i Saalbach Østrig. Alt fra information, fly, transfer, liftkort, skileje og hotel spillede. Vi vil til hver en tid bruge Mountaineers Travel igen da det bare fungerer.

Lars og kollegaer

Fodbold i Manchester
Mange tak for turen til Manchester. Min far har fået en oplevelse for livet, som han aldrig vil glemme. Vi er imponeret over de ting I har gjort for os. Vi hyggede os og dejligt at I også havde sørget for 20 grader og blå himmel begge dage.

Michael J. og far

Cykeltur langs Rhinen
En fantastisk cykeltur. At følge Rhinen gennem smukke landskaber var en kæmpe oplevelse. En fantastisk arrangeret tur af Mountaineers Travel, lige fra selve ruteplanlægning til overnatning. Ruten var perfekt planlagt med beskrivelser af seværdigheder og overnatning på små håndplukkede dejlige hoteller. Jeg skulle blot koncentrere mig om at cykle, alt andet var planlagt i detaljer, lige fra jeg tog afsted til jeg kom hjem.

Jann-Ole en cykel-entusiast 

Washington DC og roadtrip i Virginia
Hjemvendt fra 3 ugers fantastisk ferie i USA. Det har været en stor oplevelse og har føltes trygt, da Mountaineers Travel har tænkt på alle detaljer som placering af hotel i forhold til seværdigheder, lavet kørsel vejledninger, anbefalet gode spise steder og seværdigheder, havde endda sørget for gode siddepladser i flyet, så vi har sparet meget tid på praktisk planlægning i vores ferie og har bare kunnet nyde alle oplevelser og tiden sammen som familie og det har vi gjort til fulde! Vil til en hver tid anbefale at booke ferie hos Mountaineers Travel.

Anne med familie

Canada i mobilhome
Først og fremmest en kæmpe anderkendelse herover fra Canada for et suverænt godt udført håndværk.  Alt er forløbet perfekt og rejsemappen fungerer rigtig godt med den simple rejseanvisning pr. dag er det let at finde rundt i. Vi er helt høje. Tak for jeres arbejde og stor ros herfra. Alt hvad I har lavet har fungeret.

Familien Figge med børn og børnebørn

Sociale medier